Skip to content

Ar-Ge Teşvik ve Proje Uzmanı

KağıthaneProject Management

Job description

 • KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, diğer bakanlıkların veya kurumların açmış olduğu, hibe, teşvik, kredi, E-Turqality, teknopark teşvikleri gibi desteklere ilişkin başvuruların yapılması, uçtan uca tüm sürecin yönetilmesi,
 • İlgili kurumlara projeler yazmak, ve projeler sonuçlanana kadar tüm süreci takip etmek,
 • Tüm proje çağrılarını takip etmek ve şirket işlerine uygun olanlar ile ilgili aksiyon almak,
 • Kurumlarla iletişimin ve koordinasyonun sağlanması, resmi yazışma ve evrak gönderimlerinin yapılması,
 • Ürünlerin yerli malı onayı alma süreçleri, patent ve tescil gibi konuların takibini yapmak ve tamamlanmasını sağlamak,
 • Alınan teşviklerin mali raporlarının hazırlanması.

Job requirements

 • Proje yazımı, yürütümü, proje çağrıları vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Proje teşvik konularının mevzuat ve prosedürlerine hâkim,
 • Araştırmacı ve işiyle ilgili teşvik mevzuatlarını güncel olarak takip eden,
 • Raporlama ve sunum becerisi yüksek,
 • Dokümantasyona, yazım ve imla kurallarına önem veren,
 • Dikkatli, disiplinli ve planlı çalışan,
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları süreçlerine hâkim,
 • İlgili kurumlarla (TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) çalışma ve teşvik dosyalarını hazırlama ve sonuçlandırma konusunda en az 3 yıl deneyimli adayların başvurularını bekliyoruz.
Kağıthane, İstanbul, Türkiye
Project Management

or

Kağıthane, İstanbul, Türkiye
Project Management